UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan Nhà nước

Thứ tư - 22/04/2015 16:00 810 0

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan Nhà nước

Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh; Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1030/UBND-VX chỉ đạo triển khai sử dụng chữ ký số hiệu quả theo nhằm công tác trao đổi, gửi nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện và quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung đã được đầu tư, hệ thống phần mềm họp không giấy, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo, Cổng thông tin điện tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý điều hành và trao đổi thông tin.

Quản lý, sử dụng chữ ký số để chứng thực thông tin tài liệu trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan với nhau trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị được cấp chứng thư số phải đưa vào sử dụng phục vụ trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Quản lý, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị thực hiện phát hành văn bản điện tử đã ký số thông qua phần mềm Văn phòng điện tử eOffice. Thời gian thực hiện từ tháng 20/4/2015 đến ngày 20/6/2015.

Việc thử nghiệm áp dụng ký chữ ký số trong quá trình trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước là 10 đơn vị cấp tỉnh gồm Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Sở Xây dựng; 03 đơn vị cấp huyện gồm UBND thành phố Tây Ninh, UBND huyện Tân Châu, UBND huyện Hoà Thành. Cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Các đơn vị thử nghiệm phải thực hiện theo đúng quy trình do Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. Đơn vị phải quản lý, bảo quản chặt chẽ thiết bị ký số như quản lý con dấu của cơ quan; Phải thay đổi mật khẩu thiết bị ký số được cấp. Trường hợp quên, lộ lọt mật khẩu hoặc mất thiết bị ký số phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức thu hồi và cấp phát mới.

Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị cài đặt phầm mềm ký số, cập nhật phiên bản mới của phần mềm Văn phòng điện tử eOffice; hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng chữ ký số tại đơn vị.

UBND tỉnh chỉ đạo bước đầu triển khai thực hiện ký chữ ký số trên một số loại văn bản như công văn (trừ văn bản mật), Báo cáo, Giấy mời, Lịch làm việc, Văn bản gửi các cơ quan để biết, để phối hợp, Công văn xin ý kiến góp ý, Thông báo: ý kiến kết luận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc (không thuộc văn bản mật). Ngoài các văn bản nêu trên, tùy theo tính chất của từng loại văn bản, cơ quan, đơn vị quyết định việc ký chữ ký số trên một số văn bản khác.

Theo tayninh.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây