UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ký chữ ký số trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 07/02/2014 16:20 822 0

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ký chữ ký số trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015.

 Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước; Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Nhằm tăng cường thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện chữ ký số để chứng thực thông tin tài liệu trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan với nhau trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện ngày 01 tháng 03 năm 2014.

Thiết bị chữ ký số chỉ cấp cho cơ quan, đơn vị để sử dụng chung nên việc giao người quản lý thiết bị chữ ký số cần phải có biên bản bàn giao cụ thể và quy định trách nhiệm của người quản lý thiết bị chữ ký số một cách cụ thể, rõ ràng.

Thực hiện ký chữ ký số trên một số loại văn bản như sau: Công văn (trừ văn bản mật), Báo cáo, Giấy mời, Lịch làm việc, Văn bản gửi các cơ quan để biết, để phối hợp, Công văn xin ý kiến góp ý, Thông báo: ý kiến kết luận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc. Ngoài các văn bản nêu trên, tùy theo tính chất của từng loại văn bản, cơ quan, đơn vị tự quyết định việc ký chữ ký số trên một số văn bản khác. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Lưu ý kiên quyết không đưa các văn bản có nội dung Mật vào hệ thống chữ ký số.

Thiết lập hệ thống thư mục một cách khoa học để lưu văn bản điện tử theo từng loại văn bản, theo từng năm để thuận lợi cho việc tra cứu và tìm kiếm, phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Đối với những đơn vị chưa sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thực hiện quản lý văn bản theo tình hình hiện tại của đơn vị, nếu có sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc thì khi kèm tập tin, kèm tập tin đã được ký số.

Việc cài đặt phần mềm chữ ký số phải được thực hiện trên nhiều máy tính của cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc nhận và kiểm tra nguồn gốc văn bản điện tử từ các nơi gửi đến.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Quy chế sử dụng, quản lý chữ ký số tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thư điện tử của tỉnh phục vụ cho việc vận hành chữ ký số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chữ ký số trong các đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm đã được phê duyệt. Tiếp tục tổ chức tập huấn cho những đơn vị, cá nhân chưa dự tập huấn để triển khai thực hiện được thuận lợi.

Theo K.Thành (tayninh.gov.vn)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây