Thông Báo

Lễ công bố và trao quyết định Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai, Phó Trưởng phòng Bảo vệ môi trường

Lễ công bố và trao quyết định Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai, Phó Trưởng phòng Bảo vệ môi trường

 •   29/05/2023 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/05/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai, Phó Trưởng phòng Bảo vệ môi trường
Thông báo Về việc đấu giá tài sản

Thông báo Về việc đấu giá tài sản

 •   25/05/2023 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản
Thông báo về việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông báo về việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

 •   19/05/2023 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án: Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu tỉnh Tây Ninh (thông báo lần 2)

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án: Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu tỉnh Tây Ninh (thông báo lần 2)

 •   23/05/2023 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án: Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu tỉnh Tây Ninh (thông báo lần 2)
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 3)

Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 3)

 •   22/05/2023 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Về việc Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông báo Về việc Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm

 •   01/06/2023 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   22/05/2023 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 •   22/05/2023 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)
Triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

 •   22/05/2023 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thuộc các Dự án/Nhiệm vụ về Bảo vệ môi trường.

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thuộc các Dự án/Nhiệm vụ về Bảo vệ môi trường.

 •   18/05/2023 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thuộc các Dự án/Nhiệm vụ về Bảo vệ môi trường.
Thông báo Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã thu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2022

Thông báo Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã thu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2022

 •   18/05/2023 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã thu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2022
Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

 •   12/05/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   12/05/2023 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 (lần 2)

Thông báo Về việc tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 (lần 2)

 •   12/05/2023 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 (lần 2)
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá đất cụ thể một số khu vực đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá đất cụ thể một số khu vực đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   05/05/2023 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá đất cụ thể một số khu vực đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   05/05/2023 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 1
Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của tỉnh Tây Ninh.

 •   05/05/2023 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của tỉnh Tây Ninh.
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   20/04/2023 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động
Thông báo Về việc tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.

Thông báo Về việc tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.

 •   20/04/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây