Thông tin tuyên truyền

Tất cả các địa phương đã triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

Tất cả các địa phương đã triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

 •   21/02/2023 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến chiều 20/2, đã có 7 bộ, ngành Trung ương và 63/63 tỉnh thành phố đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Triển khai Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Triển khai Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   22/02/2023 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

 •   15/09/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng 2022 (gọi tắt chiến dịch) do Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT chủ trì hướng đến mục tiêu giúp các cá nhân, doanh nghiệp ngăn chặn tình trạng các website, máy chủ của Việt Nam thực hiện phát tán mã độc, tham gia vào hạ tầng điều khiển.
HƯỚNG DẪN THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HƯỚNG DẪN THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 •   16/10/2022 12:19:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hướng dẫn điền Phiếu đề nghị đo đạc.

Hướng dẫn điền Phiếu đề nghị đo đạc.

 •   05/09/2022 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn điền Phiếu đề nghị đo đạc.
Hướng dẫn điền Đơn đăng ký biến động trong chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

Hướng dẫn điền Đơn đăng ký biến động trong chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

 •   05/09/2022 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn điền Đơn đăng ký biến động trong chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.
Hướng dẫn điền Đơn đề nghị, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hướng dẫn điền Đơn đề nghị, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 •   05/09/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn điền Đơn đề nghị, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Hướng dẫn điền Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Hướng dẫn điền Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

 •   05/09/2022 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn điền Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

 •   24/08/2022 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Tăng cường kiểm soát chuyển mục đích sử dụng đất

Tăng cường kiểm soát chuyển mục đích sử dụng đất

 •   03/08/2022 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường kiểm soát chuyển mục đích sử dụng đất
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

 •   14/07/2022 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 1740-CV/VPTW, ngày 07/9/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Công văn số 3603-CV/VPTW, ngày 28/4/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức một số ngày kỷ niệm trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) như sau:
Về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

 •   24/05/2022 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, thực hiện Hướng dẫn số 50- HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:
snapshot png (1)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh

 •   11/05/2022 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 1340
 •   Phản hồi: 0
 Tuyên truyền các phong trào thi đua theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Tuyên truyền các phong trào thi đua theo chỉ đạo của UBND tỉnh

 •   25/03/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Hoạt động hành chính công của tỉnh Tây Ninh

Hoạt động hành chính công của tỉnh Tây Ninh

 •   13/03/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/217, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND tỉnh và Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án và Thành lập Trung tâm Hành chính công (Trung tâm). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm ngay khi hoạt đông chính thức
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 •   09/10/2017 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 762
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải lại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 1 năm 2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.
Báo cáo tình hình Quản lý nhà nước về đất đai

Báo cáo tình hình Quản lý nhà nước về đất đai

 •   04/09/2015 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 807
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tổng kết đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai trong 9 tháng đầu năm 2015 những nội dung sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây