Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Thứ ba - 21/10/2014 14:25 2.207 0

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT. Tới dự và chủ trì có Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Bộ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo

 

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã quán triệt Nghị quyết số 36 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp và nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống luật pháp, chính sách về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin ngày càng được hoàn thiện, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được xác lập và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các Bộ, ngành. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là đến năm 2030, đưa năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chính phủ và Bộ TN&MT đã ban hành chương trình hành động với những nội dung cụ thể như: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng hệ thông hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại; Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực và có hiệu quả cao; Tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế tri thức; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, internet; Tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Bộ TN&MT giao cho Cục Công nghệ thông tin chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hành động. Các đơn vị trong Bộ tùy theo từng chức năng nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 36. Bên cạnh đó, chỉ đạo đưa mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, gắn nội dung ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin với các chương trình, dự án thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020, bảo đảm ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin là nội dung bắt buộc, quan trọng trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như từng đề án, dự án đầu tư của cơ quan và đơn vị. Xây dựng dự toán chi tiêu thực hiện Kế hoạch hành động, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm gửi Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch hành động của Bộ, của địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cụ thể của đơn vị. Định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện gửi Bộ TN&MT, UBND tỉnh để tổng hợp. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi những nội dung cụ thể, các đơn vị chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

Theo monre.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây