SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Địa chỉ trụ sở: 606 Đường 30/4, phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: 0276.3827164
  • Số fax: 0276.38​14750
  • Địa chỉ website: sotnmt.tayninh.gov.vn  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Email:sotnmt@tayninh.gov.vn
Điện thoại:0276.3827164
Số fax:0276.38​14750
Mô tả:

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Văn Tiến Dũng
Điện thoại:0913884167
Email: dungvt@tayninh.gov.vn
Giám đốc Sở Văn Tiến Dũng
2 Trần Minh Sơn
Điện thoại:0913144810
Email: sontm@tayninh.gov.vn
PGĐ Sở Trần Minh Sơn
3 Trần Quang Sang
Điện thoại:0913955026
Email: sangtq@tayninh.gov.vn
PGĐ Sở Trần Quang Sang
4 Trần Văn Quy
Điện thoại:0981157857
Email: quytv@tayninh.gov.vn
PGĐ Sở Trần Văn Quy
5 Lê Quang Định
Điện thoại:0909395375
Email: dinhlq@tayninh.gov.vn
PGĐ Sở Lê Quang Định
VĂN PHÒNG SỞ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Ngọc Hà
Điện thoại:0946.888.419
Email: hadtn@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng Đặng Thị Ngọc Hà
2 Nguyễn Ánh Hồng
Điện thoại:0915.401.726
Email: hongna@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Ánh Hồng
3 Huỳnh Thị Thúy Nguyên
Điện thoại:0985645843
Email: nguyenhtt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Thúy Nguyên
THANH TRA SỞ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Giàu
Điện thoại:0989.703.200
Email: giauvv@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh Tra Võ Văn Giàu
2 Ngô Công Toàn
Điện thoại:0974749799
Email: toannc@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh Tra Ngô Công Toàn
3 Nguyễn Hoàng Tân
Điện thoại:0907.578.009
Email: tannh@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh Tra Nguyễn Hoàng Tân
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Giang
Điện thoại:0913.955136
Email: giangnt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Giang
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thị Ngọc Thúy
Điện thoại:0985.749.380
Email: thuyttn@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Trương Thị Ngọc Thúy
2 Vũ Tiến Dũng
Điện thoại:0909.309.305
Email: dungvt@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Vũ Tiến Dũng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thoại Anh
Điện thoại:0973553793
Email: anhlt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thoại Anh
2 Nguyễn Thị Yến Trinh
Điện thoại:0938914491
Email: trinhnty@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Yến Trinh
PHÒNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Khắc Phục
Điện thoại:0983.400.636
Email: phuctk@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Trần Khắc Phục
2 Phan Công Hợi
Điện thoại:0908987848
Email: hoipc@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phan Công Hợi
3 Trần Phước Hùng
Điện thoại:0917266626
Email: hungtp@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Phước Hùng
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Quang Khải
Điện thoại:0918400507
Email: khaitq@tayninh.gov.vn
Giám đốc Trần Quang Khải
2 Lương Nguyễn Đằng Duy
Điện thoại:0918.276.656
Email: duylnd@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Lương Nguyễn Đằng Duy
3 Trần Đặng Đa Lộc
Điện thoại:0979.069.797
Email: loctdd@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Đặng Đa Lộc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH TÂY NINH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Văn Chiến
Điện thoại:0967132172
Email: chienhv@tayninh.gov.vn
Giám đốc Hoàng Văn Chiến
2 Nguyễn Văn Hoàng
Điện thoại:0918.357.152
Email: hoangnv@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hoàng
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Võ Tuyết Hân
Điện thoại:0945.677.879
Email: hanhvt@tayninh.gov.vn
Giám đốc Huỳnh Võ Tuyết Hân
2 Phan Kim Đồng
Điện thoại:0907.979.606
Email: dongpk@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Phan Kim Đồng
3 Lâm Văn Xinh
Điện thoại:0918902666
Email: xinhlv@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Lâm Văn Xinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây