Đất đai

Về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   30/05/2023 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
TOÀN VĂN: Quyết định 1054/QĐ-UBND

TOÀN VĂN: Quyết định 1054/QĐ-UBND

 •   30/05/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
TOÀN VĂN: Quyết định 1054/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sửa đổi bổ sung một số quy định về cấp sổ đỏ và hồ sơ địa chính

Sửa đổi bổ sung một số quy định về cấp sổ đỏ và hồ sơ địa chính

 •   29/05/2023 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.
Thông báo về việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông báo về việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

 •   19/05/2023 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   12/05/2023 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh.

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh.

 •   05/05/2023 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh.
Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   05/05/2023 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 1
Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của tỉnh Tây Ninh.

 •   05/05/2023 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của tỉnh Tây Ninh.
Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

 •   03/04/2023 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 844/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.
Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   17/02/2023 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 2223
 •   Phản hồi: 1
Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Từ 6/2, cán bộ cấp 'sổ đỏ' bắt buộc phải chuyển đổi công tác định kỳ

Từ 6/2, cán bộ cấp 'sổ đỏ' bắt buộc phải chuyển đổi công tác định kỳ

 •   06/02/2023 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
TPO - Từ ngày 6/2, cán bộ cấp "sổ đỏ" và một số vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường nếu đủ số năm công tác theo quy định thì bắt buộc phải định kỳ chuyển đổi công tác.
Những trường hợp nào bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai?

Những trường hợp nào bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai?

 •   06/01/2023 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, có 14 trường hợp bắt buộc đăng ký biến động đất đai (sang tên ‘sổ đỏ’) và trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.
Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 •   03/01/2023 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 1
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Văn phòng đăng ký đất đai – Tăng cường cải cách hành chính và số hóa dữ liệu

Văn phòng đăng ký đất đai – Tăng cường cải cách hành chính và số hóa dữ liệu

 •   03/01/2023 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 cho thấy, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp - trực thuộc Sở TN&MT) đã có nhiều hiệu quả trong cải cách hành chính, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của người dân tại các địa phương thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh việc số hóa cơ sở dữ liệu đất đai.
Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 •   30/12/2022 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Việc kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp người dân tra cứu được các thông tin về đất đai; cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên môi trường điện tử. Đó là những dữ liệu đầy đủ, sống, sạch phục vụ quản lý, người dân và an ninh quốc gia.
Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất

Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất

 •   24/10/2022 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Bộ TN&MT vừa có Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.
Quy định mới về mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Quy định mới về mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

 •   11/10/2022 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0
Điều 5 Thông tư 61/2022/TT-BTC quy định về mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất.
Công khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Trảng Bàng

Công khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Trảng Bàng

 •   18/08/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Công khai quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Trảng Bàng.
Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất

Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất

 •   22/08/2022 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đã đề ra các giải pháp hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm; giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức tôn giáo; kiểm soát và phân cấp, phân quyền trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây