UBND tỉnh chỉ đạo: tăng cường cung cấp thông tin lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thứ tư - 17/04/2013 23:05 1.580 0

UBND tỉnh chỉ đạo: tăng cường cung cấp thông tin lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Nhằm tăng cường việc thực hiện cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP, ngày 08/4/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 687/UBND-VX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện cung cấp các thông tin lên Cổng/trang thông tin với các nội dung như sau:

              Về nguyên tắc cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, Các thông tin phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan, nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân. 

Thông tin cung cấp trên cổng/trang thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên internet.

Cập nhật đầy đủ và theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ban hành ngày 13/6/2011 của Chính phủ về các  thông tin giới thiệu, chỉ đạo điều hành; về thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; thông tin về chương trình, đề tài khoa học.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi, đánh giá chất lượng cung cấp thông tin đăng tải trên các cổng/trang thông tin điện tử của các số sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thông tin điện tử thành phần, kịp thời báo cáo, kiến nghị đề xuất các giải pháp cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng/trang thông tin điện tử.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan, tăng cường khai thác, biên tập, kiểm duyệt và cung cấp thông tin kịp thời lên hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây