Thông tin cần biết

Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

 •   09/11/2023 11:16:12 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường Thuộc Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh

Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh

 •   08/11/2023 08:36:45 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023

Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023

 •   08/11/2023 08:33:49 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023
Thông báo về việc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Thông báo về việc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

 •   06/11/2023 09:50:16 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chứng từ có liên quan sổ sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chứng từ có liên quan sổ sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

 •   31/10/2023 08:00:22 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chứng từ có liên quan sổ sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.
CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐƠN VỊ: KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2023

CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐƠN VỊ: KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2023

 •   24/10/2023 10:22:50 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐƠN VỊ: KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2023
Thông báo Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

Thông báo Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

 •   21/10/2023 09:01:27 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo đã tổ chức tiêu hủy 23.953 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận.
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   19/10/2023 03:33:44 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Bốn điểm mới trong bản cập nhật VNeID

Bốn điểm mới trong bản cập nhật VNeID

 •   19/10/2023 10:37:18 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
VNeID mới cập nhật ví điện tử, bảo hiểm xã hội, lịch sử cấp CCCD, khóa tài khoản định danh điện tử nhưng một số tính năng chưa hoạt động.
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề cương - Dự toán kinh phí lập Nhiệm vụ: truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình điểm phân loại rác tại nguồn

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề cương - Dự toán kinh phí lập Nhiệm vụ: truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình điểm phân loại rác tại nguồn

 •   11/10/2023 09:38:50 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề cương - Dự toán kinh phí lập Nhiệm vụ: truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình điểm phân loại rác tại nguồn cho các đơn vị cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị, xã hội, các khu dân cư, tổ tự quản (lần 2)
“Thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023”

“Thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023”

 •   02/10/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Đó là chủ đề của Hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phan Thị Kim Chi.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phan Thị Kim Chi.

 •   02/10/2023 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phan Thị Kim Chi.
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

 •   02/10/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Hải và bà Trần Thị Hiền.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Hải và bà Trần Thị Hiền.

 •   28/09/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Hải và bà Trần Thị Hiền.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Minh Tuấn (ĐSD) bà Nguyễn Thị Tường Vy

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Minh Tuấn (ĐSD) bà Nguyễn Thị Tường Vy

 •   28/09/2023 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Minh Tuấn (ĐSD) bà Nguyễn Thị Tường Vy (Trường hợp thực hiện Bản án số 279/2022/DS-ST ngày 18/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh).
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Mỹ Tiên.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Mỹ Tiên.

 •   28/09/2023 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Mỹ Tiên.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Công Dũng và bà Trần Thị Lan.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Công Dũng và bà Trần Thị Lan.

 •   26/09/2023 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Công Dũng và bà Trần Thị Lan.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Y.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Y.

 •   26/09/2023 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Y.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lâm Vũ Hoài Phong.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lâm Vũ Hoài Phong.

 •   21/09/2023 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lâm Vũ Hoài Phong.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây