Tham vấn báo cáo ĐTM

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường

 •   17/11/2023 09:38:58 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường (sạn sỏi latetit, đất san lấp) tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh của Doanh nghiệp tư nhân Phước Long.
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

 •   14/11/2023 01:55:03 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh công suất khai thác 65.000m3 nguyên khối/năm của Doanh nghiệp tư nhân Khai thác Khoáng sản Trần Thiện Thanh
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)

 •   09/10/2023 09:29:35 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)
Công khai Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Công khai Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

 •   06/10/2023 04:45:30 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Công khai Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín”

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín”

 •   25/08/2023 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín”
Công khai Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín - Quy mô 12.000 con heo thịt (heo ngoại)/lứa (02 lứa/năm)

Công khai Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín - Quy mô 12.000 con heo thịt (heo ngoại)/lứa (02 lứa/năm)

 •   21/08/2023 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Công khai Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín - Quy mô 12.000 con heo thịt (heo ngoại)/lứa (02 lứa/năm) tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Tiến Phát Tây Ninh
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác thu hồi khoáng sản đất san lấp, công suất khai thác 318.376 m3/năm tại Khu liên hợp công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác thu hồi khoáng sản đất san lấp, công suất khai thác 318.376 m3/năm tại Khu liên hợp công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời

 •   17/07/2023 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác thu hồi khoáng sản đất san lấp, công suất khai thác 318.376 m3/năm tại Khu liên hợp công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất vải cao cấp Louvre

Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất vải cao cấp Louvre

 •   10/07/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất vải cao cấp Louvre
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

 •   03/07/2023 01:28:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

 •   11/05/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Cát Thủy

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Cát Thủy

 •   21/03/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, công suất khai thác 70.000m3 nguyên khối/năm của Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Cát Thủy
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Đường tuần tra biên giới

Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Đường tuần tra biên giới

 •   03/03/2023 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Đường tuần tra biên giới
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Đường tuần tra biên giới

Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Đường tuần tra biên giới

 •   03/02/2023 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Đường tuần tra biên giới
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Ten Tech Composite (Việt Nam)

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Ten Tech Composite (Việt Nam)

 •   26/12/2022 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Ten Tech Composite (Việt Nam)
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác khoáng sản mỏ vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác khoáng sản mỏ vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên

 •   21/12/2022 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khai thác khoáng sản mỏ vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Đường tuần tra biên giới.

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Đường tuần tra biên giới.

 •   23/11/2022 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Đường tuần tra biên giới.
Công khai nội dung TV báo cáo ĐTM Dự án Đường dây 220 kV Phước Đông – Trạm Biến áp 500kV Tây Ninh 1

Công khai nội dung TV báo cáo ĐTM Dự án Đường dây 220 kV Phước Đông – Trạm Biến áp 500kV Tây Ninh 1

 •   06/10/2022 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung TV báo cáo ĐTM Dự án Đường dây 220 kV Phước Đông – Trạm Biến áp 500kV Tây Ninh 1
Công khai nội dung TV báo cáo ĐTM Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của DNTN khai thác khoáng sản Nguyễn Thông.

Công khai nội dung TV báo cáo ĐTM Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của DNTN khai thác khoáng sản Nguyễn Thông.

 •   12/09/2022 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung TV báo cáo ĐTM Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của DNTN khai thác khoáng sản Nguyễn Thông.
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khu tái định cư thị trấn Gò Dầu.

Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khu tái định cư thị trấn Gò Dầu.

 •   09/09/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0
Công khai nội dung tham vấn báo cáo ĐTM Dự án Khu tái định cư thị trấn Gò Dầu.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây