Thông tin dự án đấu thầu

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024  

 •   01/12/2023 09:08:28 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024
Thông báo Về việc mời chào giá xử lý chất thải phòng thí nghiệm

Thông báo Về việc mời chào giá xử lý chất thải phòng thí nghiệm  

 •   01/12/2023 08:35:58 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá xử lý chất thải phòng thí nghiệm
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 3)

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 3)

 •   27/11/2023 10:15:07 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 3)
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 3)

Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 3)

 •   23/11/2023 08:43:54 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 3)
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì máy móc thiết bị năm 2023 (Lần 03)

Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì máy móc thiết bị năm 2023 (Lần 03)

 •   21/11/2023 10:40:10 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì máy móc thiết bị năm 2023 (Lần 03)
Thông báo chào giá cạnh tranh Sửa chữa bộ chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động

Thông báo chào giá cạnh tranh Sửa chữa bộ chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động

 •   20/11/2023 10:42:49 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chào giá cạnh tranh Sửa chữa bộ chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động
Thông báo (lần 2) Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

Thông báo (lần 2) Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

 •   10/11/2023 08:49:57 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thông báo (lần 2) Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024
Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

 •   09/11/2023 11:16:12 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường Thuộc Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023

Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023

 •   08/11/2023 08:33:49 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 2)

Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 2)

 •   31/10/2023 02:15:04 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 2)
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chứng từ có liên quan sổ sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chứng từ có liên quan sổ sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

 •   31/10/2023 08:00:22 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chứng từ có liên quan sổ sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024

 •   24/10/2023 08:32:11 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Cung cấp mới linh kiện của máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Cung cấp mới linh kiện của máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000

 •   16/10/2023 08:54:47 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Cung cấp mới linh kiện của máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Cung cấp mới máy đo pH

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Cung cấp mới máy đo pH

 •   16/10/2023 08:53:03 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Cung cấp mới máy đo pH
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Kiểm tra máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Kiểm tra máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000

 •   16/10/2023 08:34:25 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Kiểm tra máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

 •   13/10/2023 03:22:49 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024
Thông báo Về việc mời chào giá xây dựng “phần mềm quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Thông báo Về việc mời chào giá xây dựng “phần mềm quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

 •   13/10/2023 01:39:42 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá xây dựng “phần mềm quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề cương - Dự toán kinh phí lập Nhiệm vụ: truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình điểm phân loại rác tại nguồn

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề cương - Dự toán kinh phí lập Nhiệm vụ: truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình điểm phân loại rác tại nguồn

 •   11/10/2023 09:38:50 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề cương - Dự toán kinh phí lập Nhiệm vụ: truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình điểm phân loại rác tại nguồn cho các đơn vị cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị, xã hội, các khu dân cư, tổ tự quản (lần 2)
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

 •   02/10/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây