Quan trắc môi trường

Về việc Triển khai Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc Triển khai Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   15/05/2023 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Về việc Triển khai Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

 •   12/05/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

 •   11/05/2023 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.
Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   10/04/2023 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc năm 2022

Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc năm 2022

 •   09/03/2023 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc năm 2022
Báo cáo chất lượng quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Báo cáo chất lượng quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.

 •   09/03/2023 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo chất lượng quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.
Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

 •   02/03/2023 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
Kế hoạch Giám sát, quan trắc chất lượng nước mặt của hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch Giám sát, quan trắc chất lượng nước mặt của hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh

 •   03/02/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Giám sát, quan trắc chất lượng nước mặt của hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh
Triển khai Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025

Triển khai Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025

 •   16/12/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025.
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

 •   09/12/2022 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
Thông báo về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Thông báo về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

 •   31/10/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.
Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022.

Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022.

 •   14/10/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022.
Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022.

Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022.

 •   15/09/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022.
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 4)

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 4)

 •   12/09/2022 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 4)
Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)

Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)

 •   31/08/2022 01:34:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)
Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)

Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)

 •   29/08/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)

 •   24/08/2022 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (bổ sung đợt 3)
Thông báo Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 2)

Thông báo Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 2)

 •   12/08/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 2)
Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 2)

Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 2)

 •   11/08/2022 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tham dự phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022 (đợt 2)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây