Quan trắc môi trường

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024  

 •   01/12/2023 09:08:28 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024
Thông báo Về việc mời chào giá xử lý chất thải phòng thí nghiệm

Thông báo Về việc mời chào giá xử lý chất thải phòng thí nghiệm  

 •   01/12/2023 08:35:58 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá xử lý chất thải phòng thí nghiệm
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 3)

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 3)

 •   27/11/2023 10:15:07 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 3)
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 3)

Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 3)

 •   23/11/2023 08:43:54 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 3)
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì máy móc thiết bị năm 2023 (Lần 03)

Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì máy móc thiết bị năm 2023 (Lần 03)

 •   21/11/2023 10:40:10 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì máy móc thiết bị năm 2023 (Lần 03)
Thông báo chào giá cạnh tranh Sửa chữa bộ chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động

Thông báo chào giá cạnh tranh Sửa chữa bộ chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động

 •   20/11/2023 10:42:49 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chào giá cạnh tranh Sửa chữa bộ chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động
Quy định mới về tài nguyên và môi trường

Quy định mới về tài nguyên và môi trường

 •   14/11/2023 03:41:55 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/12/2023, hai quy định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hiệu lực. Đó là Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT do Bộ TN&MT ban hành và Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ Tài chính ban hành.
Thông báo (lần 2) Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

Thông báo (lần 2) Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

 •   10/11/2023 08:49:57 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thông báo (lần 2) Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024
Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

 •   09/11/2023 11:16:12 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường Thuộc Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023

Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023

 •   08/11/2023 08:33:49 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá cạnh tranh Quan trắc môi trường lao động năm 2023
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 2)

Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 2)

 •   31/10/2023 02:15:04 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá Thẩm định giá thay mới linh kiện cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000 (Lần 2)
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024

 •   13/10/2023 03:22:49 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2024
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)

 •   02/10/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc mời nộp báo giá phí kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021, 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (lần 2)
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (đợt 2)

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (đợt 2)

 •   31/07/2023 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (đợt 2)
Về việc Triển khai Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc Triển khai Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   15/05/2023 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Về việc Triển khai Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

 •   12/05/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Về việc tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

 •   11/05/2023 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.
Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   10/04/2023 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc năm 2022

Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc năm 2022

 •   09/03/2023 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tổng vận hành trạm quan trắc năm 2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây