Thông báo thăm dò khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   08/08/2023 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Công khai Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho Công ty TNHH khoáng sản Tam Hiệp Phát

Công khai Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho Công ty TNHH khoáng sản Tam Hiệp Phát

 •   17/07/2023 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Công khai Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho Công ty TNHH khoáng sản Tam Hiệp Phát
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   03/07/2023 01:38:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Toàn Thắng

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Toàn Thắng

 •   03/07/2023 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Toàn Thắng
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Đầu tư An Nguyên

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Đầu tư An Nguyên

 •   03/07/2023 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Đầu tư An Nguyên
Thông báo Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Thanh Cảnh được phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Thanh Cảnh được phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   27/06/2023 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Thanh Cảnh được phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Toàn Thắng được phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Toàn Thắng được phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   27/06/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Toàn Thắng được phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   08/05/2023 01:41:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   04/05/2023 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo Về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản.

Thông báo Về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản.

 •   13/04/2023 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản.
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Sang Ngọc Nữ tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Sang Ngọc Nữ tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

 •   12/04/2023 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Sang Ngọc Nữ tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   24/03/2023 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực được chấp thuận chủ trương thăm dò khoáng sản (đá xây dựng)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực được chấp thuận chủ trương thăm dò khoáng sản (đá xây dựng)

 •   30/01/2023 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực được chấp thuận chủ trương thăm dò khoáng sản (đá xây dựng)
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Đức Chi Tây Ninh tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Đức Chi Tây Ninh tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

 •   13/12/2022 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Đức Chi Tây Ninh tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh tại khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh tại khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   15/11/2022 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh tại khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

 •   03/11/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản

Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản

 •   05/07/2022 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
Công khai thông tin đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 •   22/01/2015 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 208/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây