Báo cáo Đề xuất cấp phép và đánh giá tác động môi trường

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột mì của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Thanh Thanh Xuân

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột mì của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Thanh Thanh Xuân

 •   21/11/2023 01:52:46 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột mì của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Thanh Thanh Xuân
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt chuồng lạnh khép kín của Hộ chăn nuôi Hoàng Văn Vui

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt chuồng lạnh khép kín của Hộ chăn nuôi Hoàng Văn Vui

 •   20/11/2023 10:55:50 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt chuồng lạnh khép kín của Hộ chăn nuôi Hoàng Văn Vui
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 150.000 con gà/lứa của Công ty TNHH chăn nuôi Phước Vinh

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 150.000 con gà/lứa của Công ty TNHH chăn nuôi Phước Vinh

 •   20/11/2023 10:36:18 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 150.000 con gà/lứa của Công ty TNHH chăn nuôi Phước Vinh
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn tinh bột khô/ngày của Công ty TNHH MTV nông sản xuất nhập khẩu Hoàng Huy

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn tinh bột khô/ngày của Công ty TNHH MTV nông sản xuất nhập khẩu Hoàng Huy

 •   20/11/2023 10:34:13 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn tinh bột khô/ngày của Công ty TNHH MTV nông sản xuất nhập khẩu Hoàng Huy
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Cụm công nghiệp Tân Hội 1 của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Cụm công nghiệp Tân Hội 1 của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

 •   15/11/2023 04:19:37 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Cụm công nghiệp Tân Hội 1 của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất vải zt Textile Vietnam - Giai đoạn 1

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất vải zt Textile Vietnam - Giai đoạn 1

 •   15/11/2023 04:16:02 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất vải zt Textile Vietnam - Giai đoạn 1
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh, khép kín của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Ninh Điền

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh, khép kín của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Ninh Điền

 •   15/11/2023 04:13:33 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh, khép kín của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Ninh Điền
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất vải dệt kim Top Sports Textile Việt Nam

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất vải dệt kim Top Sports Textile Việt Nam

 •   15/11/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất vải dệt kim Top Sports Textile Việt Nam
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic (Việt Nam)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic (Việt Nam)

 •   13/11/2023 02:47:46 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic (Việt Nam)
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ sửa chữa tường của Công ty TNHH Fischer Production – Chi nhánh Tây Ninh

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ sửa chữa tường của Công ty TNHH Fischer Production – Chi nhánh Tây Ninh

 •   13/11/2023 10:17:38 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ sửa chữa tường của Công ty TNHH Fischer Production – Chi nhánh Tây Ninh
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất giày, của Công ty cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất giày, của Công ty cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài

 •   06/11/2023 09:23:41 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất giày, của Công ty cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất bẫy chuột, thiết bị diệt chuột và côn trùng (không có công đoạn xi mạ)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất bẫy chuột, thiết bị diệt chuột và côn trùng (không có công đoạn xi mạ)

 •   06/11/2023 09:03:02 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất bẫy chuột, thiết bị diệt chuột và côn trùng (không có công đoạn xi mạ)
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH Hồng Phát

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH Hồng Phát

 •   01/11/2023 12:00:54 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH Hồng Phát
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 4.000 con heo thịt/lứa

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 4.000 con heo thịt/lứa

 •   31/10/2023 09:21:19 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 4.000 con heo thịt/lứa
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 2.200 con heo thịt/lứa của Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyên Khôi

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 2.200 con heo thịt/lứa của Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyên Khôi

 •   31/10/2023 09:17:13 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 2.200 con heo thịt/lứa của Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyên Khôi
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy chế biến khoai mì Suối Ngô của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy chế biến khoai mì Suối Ngô của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm

 •   26/10/2023 08:10:24 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy chế biến khoai mì Suối Ngô của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất vải dệt kim JJL Global với công suất 8.000 tấn/năm của Công ty TNHH dệt may JJL Global

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất vải dệt kim JJL Global với công suất 8.000 tấn/năm của Công ty TNHH dệt may JJL Global

 •   19/10/2023 10:14:51 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất vải dệt kim JJL Global với công suất 8.000 tấn/năm của Công ty TNHH dệt may JJL Global
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1, của Công ty cổ phần năng lượng Tân Châu

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1, của Công ty cổ phần năng lượng Tân Châu

 •   13/10/2023 03:20:47 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1, của Công ty cổ phần năng lượng Tân Châu
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất bóng đánh Golf Eagle

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất bóng đánh Golf Eagle

 •   13/10/2023 03:18:58 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất bóng đánh Golf Eagle

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây