Thông báo bản đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 1.436,6 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 1.436,6 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   13/09/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 1.436,6 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 239.459,4 m2

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 239.459,4 m2

 •   11/09/2023 07:49:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 239.459,4 m2 thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2) của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2) của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh

 •   28/06/2023 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2) của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc đấu giá tài sản

Thông báo Về việc đấu giá tài sản

 •   25/05/2023 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 3)

Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 3)

 •   22/05/2023 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 3)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   22/05/2023 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 •   22/05/2023 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 •   18/05/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản (lần 2)
Thông báo Về việc đấu giá tài sản

Thông báo Về việc đấu giá tài sản

 •   21/04/2023 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   17/04/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   07/04/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 1.436,6m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 1.436,6m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   03/04/2023 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 1.436,6m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.088,5 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.088,5 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   20/03/2023 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.088,5 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh

 •   13/03/2023 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.108,3 m2 đất thực hiện dự án nhà máy cưa xẻ gỗ tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.108,3 m2 đất thực hiện dự án nhà máy cưa xẻ gỗ tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

 •   09/03/2023 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.108,3 m2 đất thực hiện dự án nhà máy cưa xẻ gỗ tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   06/03/2023 01:42:00 PM
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 239.459,4 m2 đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 239.459,4 m2 đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu

 •   13/02/2023 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 239.459,4 m2 đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất 4.053,8 m2 thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu phố thương mại Tân Biên, Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất 4.053,8 m2 thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu phố thương mại Tân Biên, Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

 •   21/10/2022 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 693
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất 4.053,8 m2 thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu phố thương mại Tân Biên, Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây