Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh

Thứ tư - 08/11/2023 08:36 67 0
Quyết định Về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022) của tỉnh Tây Ninh, như sau:

1. Tổng diện tích đất tự nhiên: 404.164,8 ha; bao gồm:

  • Diện tích nhóm đất nông nghiệp:      341.631,0 ha;
  • Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp:   62.533,8 ha;
  • Diện tích nhóm đất chưa sử dụng:              0,0 ha;

(chi tiết tại các Biểu số: 01, 02, 03, 04/TKĐĐ kèm theo).

2. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.      

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau:

  1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.
  2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát cập nhật và chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê diện tích đất đai hàng năm theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Tác giả: MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

  Góp ý

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây