Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thuộc các Dự án/Nhiệm vụ về Bảo vệ môi trường.

Thứ năm - 18/05/2023 16:28 134 0
Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thuộc các Dự án/Nhiệm vụ về Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch số 3944/KH-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 bảo vệ môi trường và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 702/UBND-KT ngày 15/03/2023 của UBDN tỉnh về chủ trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ môi trường năm 2023 và thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập đề cương dự toán kinh phí.

Để triển khai thực hiện các Dự án, nhiệm vụ về Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm theo quy định tham gia nộp hồ sơ năng lực để có cơ sở xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu này.

1. Nội dung công việc chính nhà thầu phải thực hiện:

- Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

2. Điều kiện tối thiểu về năng lực, kinh nghiệm để được đánh giá là đạt yêu cầu:

- Nhà thầu phải có tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Cụ thể như sau:

+ Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Hạch toán tài chính độc lập;

+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật (phải có văn bản cam kết) ;

+ Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu (phải có văn bản cam kết);

- Nhà thầu có kinh nghiệm đã thực hiện hoàn thành đúng tiến độ ít nhất 01 hợp đồng Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu bằng 70% giá gói thầu này và cung cấp hồ sơ minh chứng việc đã hoàn thành các hợp đồng đã nêu (gồm biên bản nghiệm thu hoàn thành; biên bản thanh lý, chứng từ hóa đơn thanh toán.....)

- Các nhà thầu cung cấp năng lực nhân sự hoạt động tư vấn đấu thầu (kèm theo văn bằng đào tạo chuyên ngành đào tạo)

3. Địa điểm, hình thức và thời gian nộp hồ sơ năng lực:

- Các đơn vị nộp bản giấy hồ sơ năng lực trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ tại số 606 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại liên hệ 0276.3818438.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp nhận hồ sơ năng lực của các đơn vị trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ http://sotnmt.tayninh.gov.vn/ và sẽ không xem xét các hồ sơ năng lực nộp sau thời gian này.    

Trên cơ sở đánh giá các hồ sơ năng lực nhận được, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh sẽ xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu trên./.

Tác giả: MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây