Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
Số Ký hiệu:
148/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
18/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
18/12/2020 
Trích yếu:
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 
Nội dung Tập tin Đính kèm: