Văn bản Quy phạm Pháp luật
Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hànhhệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 
Số Ký hiệu:
14/2020/TT-BTNMT 
Ban hành:
27/11/2020 
Người ký:
Trần Quý Kiên 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
11/01/2020 
Trích yếu:
Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hànhhệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 
Nội dung Tập tin Đính kèm: