Văn bản Quy phạm Pháp luật
hướng dẫn đến việc xác định loại đất, hạn mức sử dụng đất đối với các giấy tờ TC, TTT, TCTT 
Số Ký hiệu:
7784/STNMT-VPĐKĐĐ 
Ban hành:
19/11/2020 
Người ký:
Kiều Công Minh 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Luật 
Hiệu lực:
19/11/2020 
Trích yếu:
hướng dẫn đến việc xác định loại đất, hạn mức sử dụng đất đối với các giấy tờ TC, TTT, TCTT