Văn bản Quy phạm Pháp luật
Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
39 /2020/QD-UBND 
Ban hành:
08/10/2020 
Người ký:
Trần Văn Chiến 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/10/2020 
Trích yếu:
Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: