Văn bản Quy phạm Pháp luật
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024 
Số Ký hiệu:
35 /2020/QD-UBND 
Ban hành:
01/09/2020 
Người ký:
Trần Văn Chiến 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/09/2020 
Trích yếu:
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2020 - 2024 
Nội dung Tập tin Đính kèm: