Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 
Số Ký hiệu:
07/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
31/07/2020 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/08/2020 
Trích yếu:
Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024