Văn bản Quy phạm Pháp luật
Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Số Ký hiệu:
1708/QĐ-BTNMT 
Ban hành:
05/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/08/2020 
Trích yếu:
Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Nội dung Tập tin Đính kèm: