Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên 
Số Ký hiệu:
22/2020/TT-BTC 
Ban hành:
10/04/2020 
Người ký:
Vũ Thị Mai 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
26/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên 
Nội dung Tập tin Đính kèm: