Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 
Số Ký hiệu:
79/2019/NĐ-CP 
Ban hành:
26/10/2019 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
26/10/2019 
Trích yếu:
Nghị định Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất