Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định 27/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
27/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
01/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
15/04/2020 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: