Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Số Ký hiệu:
13/2019/TT-BTNMT 
Ban hành:
07/08/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Phương Hoa 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
23/09/2019 
Trích yếu:
Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất