Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
15/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/04/2019 
Người ký:
Nguyễn Thanh Ngọc 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/05/2019 
Trích yếu:

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh