Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT 
Số Ký hiệu:
01/2019/TT-BTNMT 
Ban hành:
08/03/2019 
Người ký:
Võ Tuấn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
08/03/2019 
Trích yếu:
Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
Nội dung Tập tin Đính kèm: