Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định sửa đổi, bổ sung, Phụ lục II. Phụ lục III kèm theo Quyết địng số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 
Số Ký hiệu:
05/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/02/2019 
Người ký:
Trần Văn Chiến 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/03/2019 
Trích yếu:
Quyết định sửa đổi, bổ sung, Phụ lục II. Phụ lục III kèm theo Quyết địng số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: