Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Số Ký hiệu:
27/2018/TT-BTNMT 
Ban hành:
14/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Thị Phương Hoa 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/03/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Nội dung Tập tin Đính kèm: