Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết HĐND tỉnh về thu hồi đất 
Số Ký hiệu:
20/2018/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/12/2018 
Trích yếu:
Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019