Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 
Số Ký hiệu:
46/2017/TT-BTNMT 
Ban hành:
23/10/2017 
Người ký:
Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/12/2017 
Trích yếu:
Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 
Nội dung Tập tin Đính kèm: