Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước 
Số Ký hiệu:
47/2017/TT-BTNMT 
Ban hành:
11/11/2017 
Người ký:
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
22/12/2017 
Trích yếu:
Thông tư quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm: