Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thông kê do NS địa phương bảo đảm 
Số Ký hiệu:
37/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/11/2017 
Người ký:
Dương Văn Thắng 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/12/2017 
Trích yếu:
Quyết định ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thông kê do NS địa phương bảo đảm 
Nội dung Tập tin Đính kèm: