Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Đất đai
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Nội dung:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
28/05/2020 28/06/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý