Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh987Lay y kien Du thao QD thay the QD 04_Signed (1).pdf05/07/2020
2Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh709Toàn bộ nội dung dự thảo.zip05/07/2020
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnhQuyết định128NOI DUNG NQ THAY THE QĐ 16.rar28/06/2020
4Về việc thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024694THAY THE QUYET DINH 57 BANG GIA DAT.doc14/06/2020
5Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020970NỘI DUNG DỰ THẢO.rar29/05/2020
6góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020885CV.Gop y du thao Nghi quyet QHSDD den nam 2020.0420_Signed.pdf25/05/2020
7 Nghị quyềt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024 989DU THAO NGHI QUYET-15.4.doc15/05/2020
8Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh465Du thao Quyet dinh tach thua hoan chinh.docx465Lay y kien Du thao QD tach thua_Signed (1).pdf19/02/2020
9Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết, Quyết định ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.Nghị quyết680Toàn bộ nội dung dự thảo.zip25/11/2019
10Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020489toanbonoidungduthao.zip16/10/2019
11Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 988Du thao quyet dinh.doc30/08/2019
12Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh4CV lay y kien.singed.pdf4DU THAO quyet dinh cuong che 2019 - IN- PHAT HANH- LAY Y KIEN.doc4QD 04 - cuong che.PDF07/07/2019
13Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh2992949- van ban lay y kien so nganh_Signed.pdf2993021- 21. Xay dung quy dinh QLNN ve khoang san tren dia ban tinh (2).docx299TÂY NINH - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.doc08/06/2019
14góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019146Toan bo noi dung gop y.zip02/06/2019
15Dự thảo Quyết định về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định458DU THAO QD TACH THUA.docx458VB de nghi dang DU THAO QD tach thua Cong TTDT lay y kien to chuc ca nhan.docx458VB de nghi dang DU THAO QD tach thua Cong TTDT lay y kien to chuc ca nhan_Signed.pdf30/03/2019