Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Về việc góp ý quy định hệ số tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai526CV.Lay y kien du thao QD ty le quy doi_Signed.pdf18/09/2020
2Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận bổ sung dự án Khu đô thị Rạch Sơn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu386DT.Nghi quyet bo sung du an Khu do thi Rach Son.0820.doc07/09/2020
3Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 295DUTHAOQUYETDINH_10.7.doc10/08/2020
4 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh987Lay y kien Du thao QD thay the QD 04_Signed (1).pdf05/07/2020
5Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh709Toàn bộ nội dung dự thảo.zip05/07/2020
6Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnhQuyết định128NOI DUNG NQ THAY THE QĐ 16.rar28/06/2020
7Về việc thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024694THAY THE QUYET DINH 57 BANG GIA DAT.doc14/06/2020
8Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020970NỘI DUNG DỰ THẢO.rar29/05/2020
9góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020885CV.Gop y du thao Nghi quyet QHSDD den nam 2020.0420_Signed.pdf25/05/2020
10 Nghị quyềt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024 989DU THAO NGHI QUYET-15.4.doc15/05/2020
11Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh465Du thao Quyet dinh tach thua hoan chinh.docx465Lay y kien Du thao QD tach thua_Signed (1).pdf19/02/2020
12Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết, Quyết định ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.Nghị quyết680Toàn bộ nội dung dự thảo.zip25/11/2019
13Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020489toanbonoidungduthao.zip16/10/2019
14Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 988Du thao quyet dinh.doc30/08/2019
15Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh4CV lay y kien.singed.pdf4DU THAO quyet dinh cuong che 2019 - IN- PHAT HANH- LAY Y KIEN.doc4QD 04 - cuong che.PDF07/07/2019