Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020489toanbonoidungduthao.zip16/10/2019
2Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 988Du thao quyet dinh.doc30/08/2019
3Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh4CV lay y kien.singed.pdf4DU THAO quyet dinh cuong che 2019 - IN- PHAT HANH- LAY Y KIEN.doc4QD 04 - cuong che.PDF07/07/2019
4Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh2992949- van ban lay y kien so nganh_Signed.pdf2993021- 21. Xay dung quy dinh QLNN ve khoang san tren dia ban tinh (2).docx299TÂY NINH - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.doc08/06/2019
5góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019146Toan bo noi dung gop y.zip02/06/2019
6Dự thảo Quyết định về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định458DU THAO QD TACH THUA.docx458VB de nghi dang DU THAO QD tach thua Cong TTDT lay y kien to chuc ca nhan.docx458VB de nghi dang DU THAO QD tach thua Cong TTDT lay y kien to chuc ca nhan_Signed.pdf30/03/2019
7Lấy ý kiến Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường395CV lấy ý kiến_Signed.pdf395Đề án_Signed.pdf395Du thao Quyet dinh sua doi.doc27/03/2019
8Lấy ý kiến sửa đổi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh300Cv lay y kien so nganh vu sua doi QD 04.docx300Cv lay y kien so nganh vu sua doi QD 04_Signed.pdf300QD 04.2017.QĐ.UBND.PDF300Quyet dinh sua goi Quyet dinh 04 ve cuong che thi hanh quyet dinh giai quyet tcdd.docx14/03/2019
9Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác khoáng sảnNghị quyết773du thao nghi quyet.doc773TTT thu phi bao ve moi truong dot 2019 2.doc15/02/2019
10Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phí thẩm định báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường chi tiếtQuyết định260du thao NQ va QD.zip07/01/2019
11Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Nghị quyết375du thao thu hoi dat 2019.rar26/10/2018
12Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018Nghị quyết911du thao lay y kien dat lua dot 2 nam 2018.zip24/10/2018
13Góp ý kiến về dự thảo bảng giá đất điều chỉnhQuyết định831du thao bang gia dat.rar20/09/2018
14Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết893Lay y kien du thao moi truong.rar15/09/2018
15Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trênđịa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định980lay y kien du thao dien tich toi thieu tach thua.rar31/08/2018