Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTrần Quang Sang
2Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
3VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020Hoàng Văn Chiến
4Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
5Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trần Quan Sang
6Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhBáo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhHoàn Văn Chiến
7Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
8Công khai kế hoạch đầu tư đợt 2 năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư đợt 2 năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
9Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2019Nguyễn Thị Hiếu
10Tình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcTình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcNguyễn Thị Hiếu
11VPĐK tỉnh công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Hoàng Văn Chiến