Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công khai kế hoạch đầu tư năm 2022 (lần 2 - tháng 1/2022) Dự án cải tạo trụ sở làm việc Sở TNMTCông khai kế hoạch đầu tư năm 2022 (lần 2 - tháng 1/2022) Dự án cải tạo trụ sở làm việc Sở TNMTTrần Quang Sang
2Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022 Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022 Trần Quang Sang
3Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất 718,8 m2 tại phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất 718,8 m2 tại phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Hoàng Văn Chiến
4Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2022.Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2022.Kiều Công Minh
5công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đaicông bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đaiTrần Quang Khải
6công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngKiều Công Minh
7Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020Trần Quang Sang
8công khai kế hoạch đầu tư năm 2021công khai kế hoạch đầu tư năm 2021Kiều Công Minh
9công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Sở quý 3 năm 2021công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Sở quý 3 năm 2021Trần Quang Sang
10Văn phòng Đăng ký công bố dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021Văn phòng Đăng ký công bố dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021Hoàng Văn Chiến
11Văn phòng Đăng ký công bố dự toán thu ngân sách quý 3 năm 2021Văn phòng Đăng ký công bố dự toán thu ngân sách quý 3 năm 2021Trần Quang Khải
12Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi quý 2 năm 20201Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi quý 2 năm 20201Hoàng Văn Chiến
13Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi quý 1 năm 20201Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi quý 1,2 năm 20201Hoàng Văn Chiến
14Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách tổng hợp toàn Sở quý 2/2021Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách tổng hợp toàn Sở quý 2/2021Trần Quang Sang
15Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2021 (lần 2- tháng 8/2021)Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2021 (lần 2- tháng 8/2021)Kiều Công Minh