Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1VPDK công khai dự toán ngân sách măm 20201VPDK công khai dự toán ngân sách măm 20201Hoàng Văn Chiến
2công khai kế hoạch đầu tư năm 2021Trần Quang Sang
3Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc SởCông bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc Sở
4công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020Trần Quang Sang
5Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019Trần Quang Sang
6Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTrần Quang Sang
7Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
8VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020Hoàng Văn Chiến
9Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
10Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trần Quan Sang
11Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhBáo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhHoàn Văn Chiến
12Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
13Công khai kế hoạch đầu tư đợt 2 năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư đợt 2 năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
14Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2019Nguyễn Thị Hiếu
15Tình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcTình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcNguyễn Thị Hiếu