Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Nguyễn Thị Hiếu
2Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2019 của Trung tâm Quan TrắcCông khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2019 của Trung tâm Quan TrắcTrần Khắc Phục
3Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đấtCông khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đấtĐặng Thị Ngọc Hà
4Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước được giao năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước được giao năm 2020Trần Minh Sơn
5Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019 (bổ sung quý 4/2019)Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019 (bổ sung quý 4/2019)Nguyễn Thị Hiếu
6Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản năm 2018-Toàn SởBC-Tinhhinh-QL-SD-TaiSan-2018-Toàn Sở
7Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - 9 tháng năm 2019Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - 9 tháng năm 2019
8VPĐK tỉnh công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Hoàng Văn Chiến
9Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Trần Quang Sang
10Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Khắc Phục
11Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Khắc Phục
12CCBVMT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018CCBVMT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Huỳnh Võ Tuyết Hân
13Trung tâm CNTTTN&MT công khai quyềt toán thu, chi ngân sách năm 2018Trung tâm CNTTTN&MT công khai quyềt toán thu, chi ngân sách năm 2018Nguyễn Văn Quan
14Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Đăng Thị Ngọc Hà
15Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của CCQL đất đaiQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của CCQL đất đaiBiện Hoàn Vũ