Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Tình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcTình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcNguyễn Thị Hiếu
2VPĐK tỉnh công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Hoàng Văn Chiến
3Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Trần Quang Sang
4Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Khắc Phục
5Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Khắc Phục
6CCBVMT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018CCBVMT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Huỳnh Võ Tuyết Hân
7Trung tâm CNTTTN&MT công khai quyềt toán thu, chi ngân sách năm 2018Trung tâm CNTTTN&MT công khai quyềt toán thu, chi ngân sách năm 2018Nguyễn Văn Quan
8Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Đăng Thị Ngọc Hà
9Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của CCQL đất đaiQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của CCQL đất đaiBiện Hoàn Vũ
10Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đaiQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đaiHoàng Văn Chiến
11Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Quang Sang
12Sở và các đơn vị trực thuộc Sở công khai tài chính quý 2 năm 2019Sở và các đơn vị trực thuộc Sở công khai tài chính quý 2 năm 2019Đã ký
13Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngĐiều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngNguyễn Thị Hiếu
14Thông báo mời thầu: Đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính các xã: Tân Bỉnh, Trà Vong, huyện Tân BiênNguyễn Thị Hiếu
15 Trung tâm Quan trắc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/ 2019 Trung tâm Quan trắc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/ 2019 Trần Khắc Phục