Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trần Quan Sang
2Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhBáo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhHoàn Văn Chiến
3Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
4Công khai kế hoạch đầu tư đợt 2 năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư đợt 2 năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
5Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2019Nguyễn Thị Hiếu
6Tình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcTình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nướcNguyễn Thị Hiếu
7VPĐK tỉnh công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Hoàng Văn Chiến
8Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Trần Quang Sang
9Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Khắc Phục
10Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trung tâm Quan trắc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Trần Khắc Phục
11CCBVMT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018CCBVMT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Huỳnh Võ Tuyết Hân
12Trung tâm CNTTTN&MT công khai quyềt toán thu, chi ngân sách năm 2018Trung tâm CNTTTN&MT công khai quyềt toán thu, chi ngân sách năm 2018Nguyễn Văn Quan
13Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Đăng Thị Ngọc Hà
14Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của CCQL đất đaiQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của CCQL đất đaiBiện Hoàn Vũ
15Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đaiQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đaiHoàng Văn Chiến