Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán ngân sách năm 2020 sau thời gian quyết toánTrung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán ngân sách năm 2020 sau thời gian quyết toánĐặng Thị Ngọc Hà
2Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2020Trần Quang Sang
3Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - quý 4 năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - quý 4 năm 2020
4VPDK công khai dự toán ngân sách măm 20201VPDK công khai dự toán ngân sách măm 20201Hoàng Văn Chiến
5công khai kế hoạch đầu tư năm 2021Trần Quang Sang
6Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc SởCông bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc Sở
7công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020Trần Quang Sang
8Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019Trần Quang Sang
9Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTrần Quang Sang
10Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
11VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020Hoàng Văn Chiến
12Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
13Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trần Quan Sang
14Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhBáo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnhHoàn Văn Chiến
15Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà