Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Sở và các đơn vị trực thuộc Sở công khai tài chính quý 2 năm 2019Sở và các đơn vị trực thuộc Sở công khai tài chính quý 2 năm 2019Đã ký
2Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngĐiều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngNguyễn Thị Hiếu
3Thông báo mời thầu: Đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính các xã: Tân Bỉnh, Trà Vong, huyện Tân BiênNguyễn Thị Hiếu
4 Trung tâm Quan trắc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/ 2019 Trung tâm Quan trắc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/ 2019 Trần Khắc Phục
5Sở công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 - đợt 1 (quý 1)Sở công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 - đợt 1 (quý 1)Trần Quang Sang
6Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 phân bổ cho các đơn trực thuộc Sở và khối văn phòng SởCông khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 phân bổ cho các đơn trực thuộc Sở và khối văn phòng SởNguyễn Thị Hiếu
7Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNNSở Tài nguyên và Môi trường công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNNNguyễn Thị Hiếu
8Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và quý 1/2019Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và quý 1/2019Đăng Thị Ngọc Hà
9Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/2019Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/2019Nguyễn Thị Hiếu
10 Tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 Tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019Trần Quang Sang
11Văn phòng Đăng ký đất đai công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí 1/ 2019Văn phòng Đăng ký đất đai công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí 1/ 2019Hoàng Văn Chiến
12Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí 1/ 2019Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí 1/ 2019Nguyễn Văn Quang
13Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2018Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2018Trần Quang Sang
14Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017Nguyễn Thị Hiếu
15Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường (chi tiết theo biểu số 3 đính kèm).Nguyễn Thị Hiếu