Công khai minh bạch
Tiêu đề: Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của Sở
Phân loại:
Ngày ban hành: 15/10/2020
Người ký: Trần Quang Sang
Tóm tắt: Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của Sở
Nội dung:
Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của Sở
Nội dung Tập tin Đính kèm: