Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Huyện Trảng BàngTổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng bản đồ vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường qua số điện thoại: 0276.3827113 hoặc Email: ttcntt-sotnmt@tayninh.gov.vn