BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 - HUYỆN HOÀ THÀNH

bandoqhtptayninh
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng bản đồ vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại Phòng CSDL-TTLT 02766250758