Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu


​Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng bản đồ vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường qua số điện thoại 0276.3827113 hoặc Email: ttcntt-sotnmt@tayninh.gov.vn