BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THÀNH PHỐ TÂY NINH

bandoqhtptayninh
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng bản đồ vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại Phòng CSDL-TTLT 02766250758