Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
180
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1148/2020/NĐ-CP18/12/2020Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đaiChính phủ
 
214/2020/TT-BTNMT27/11/2020Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hànhhệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
37784/STNMT-VPĐKĐĐ19/11/2020hướng dẫn đến việc xác định loại đất, hạn mức sử dụng đất đối với các giấy tờ TC, TTT, TCTTUBND Tỉnh Tây Ninh
 
439 /2020/QD-UBND08/10/2020Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
535 /2020/QD-UBND01/09/2020QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2020 - 2024UBND Tỉnh Tây Ninh
 
61708/QĐ-BTNMT05/08/2020Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
707/2020/NQ-HĐND31/07/2020Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
828/2020/QĐ-UBND27/07/2020QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
922/2020/TT-BTC10/04/2020Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyênBộ Tài Chính
 
1023/2020/NĐ-CP24/02/2020Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sôngChính phủ
 
111803/QĐ-UBND 21/08/2019công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính và quy trình thủ tục trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1214/2019/TT-BTNMT16/08/2019Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
1313/2019/TT-BTNMT07/08/2019Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
 
1467/2019/NĐ-CP31/07/2019Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnChính phủ
 
1540/2019/NĐ-CP13/05/2019Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.Chính phủ
 
1615/2019/QĐ-UBND26/04/2019

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1701/2019/TT-BTNMT08/03/2019Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa