Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
177
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
139 /2020/QD-UBND08/10/2020Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
235 /2020/QD-UBND01/09/2020QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2020 - 2024UBND Tỉnh Tây Ninh
 
31708/QĐ-BTNMT05/08/2020Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
407/2020/NQ-HĐND31/07/2020Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
528/2020/QĐ-UBND27/07/2020QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
622/2020/TT-BTC10/04/2020Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyênBộ Tài Chính
 
723/2020/NĐ-CP24/02/2020Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sôngChính phủ
 
81803/QĐ-UBND 21/08/2019công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính và quy trình thủ tục trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  UBND Tỉnh Tây Ninh
 
914/2019/TT-BTNMT16/08/2019Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
1013/2019/TT-BTNMT07/08/2019Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
 
1167/2019/NĐ-CP31/07/2019Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnChính phủ
 
1240/2019/NĐ-CP13/05/2019Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.Chính phủ
 
1315/2019/QĐ-UBND26/04/2019

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1401/2019/TT-BTNMT08/03/2019Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
1505/2019/QĐ-UBND22/02/2019Quyết định sửa đổi, bổ sung, Phụ lục II. Phụ lục III kèm theo Quyết địng số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1632/2018/TT-BTNMT26/12/2018

Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
1727/2018/TT-BTNMT14/12/2018Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa