Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
168
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
113/2019/TT-BTNMT07/08/2019Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
 
267/2019/NĐ-CP31/07/2019Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnChính phủ
 
340/2019/NĐ-CP13/05/2019Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.Chính phủ
 
415/2019/QĐ-UBND26/04/2019

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

UBND Tỉnh Tây Ninh
 
501/2019/TT-BTNMT08/03/2019Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
605/2019/QĐ-UBND22/02/2019Quyết định sửa đổi, bổ sung, Phụ lục II. Phụ lục III kèm theo Quyết địng số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019UBND Tỉnh Tây Ninh
 
732/2018/TT-BTNMT26/12/2018

Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
827/2018/TT-BTNMT14/12/2018Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
 
920/2018/NQ-HĐND12/12/2018Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1021/2018/NQ-HĐND12/12/2018Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặt dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
1153/NQ-CP10/05/2018Nghị quyết 53/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây NinhChính phủ
 
12872/QĐ-BTNMT20/03/2018Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
1337/2017/QĐ-UBND28/11/2017Quyết định ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thông kê do NS địa phương bảo đảmUBND Tỉnh Tây Ninh
 
1447/2017/TT-BTNMT11/11/2017Thông tư quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nướcBộ Tài nguyên và Môi trường
 
1546/2017/TT-BTNMT23/10/2017Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chínhBộ Tài nguyên và Môi trường
 
162571/BTNMT20/10/2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ TNMTBộ Tài nguyên và Môi trường
 
172522/QĐ-BTNMT17/10/2017Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp đã cấp giấy phép trước ngày 01/9/2017Bộ Tài nguyên và Môi trường
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa