Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
145
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
11918/QĐ-BTNMT09/08/2017Quyết định  v/v điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
21538/QĐ-UBND06/07/2017Quyết định v/v công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
327/CT-TTg29/06/2017Chỉ thị về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mạiChính phủ
 
4643/QĐ-TTg11/05/2017QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030Chính phủ
 
5628/QĐ-TTg10/05/2017Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030Chính phủ
 
6626/QĐ-TTg10/05/2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHU BẢO TỒN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Chính phủ
 
7622/QĐ-TTg10/05/2017Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vữngChính phủ
 
8700/QĐ-UBND28/03/2017Quyết định v/v công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
901/2017/NĐ-CP06/01/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đaiChính phủ
 
1046/2016/TT-BTNMT27/12/2016Thông tư quy định thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
11301/2016/TT-BTC15/11/2016Thông tư Hướng dẫn lệ phí trước bạBộ Tài Chính
 
1215/2016/QĐ-UBND10/05/2016Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh.UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1345/2015/QĐ-UBND10/09/2015
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
 
1441/2015/TT-BTNMT09/09/2015
Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 
153312/QĐ-STNMT10/08/2015
Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 
161452/QĐ-UBND25/06/2015
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện về công tác về bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
1721/2015/TT-BTNMT22/05/2015
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa