Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
155
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
137/2017/QĐ-UBND28/11/2017Quyết định ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thông kê do NS địa phương bảo đảmUBND Tỉnh Tây Ninh
 
247/2017/TT-BTNMT11/11/2017Thông tư quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nướcBộ Tài nguyên và Môi trường
 
346/2017/TT-BTNMT23/10/2017Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chínhBộ Tài nguyên và Môi trường
 
42571/BTNMT20/10/2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ TNMTBộ Tài nguyên và Môi trường
 
52522/QĐ-BTNMT17/10/2017Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp đã cấp giấy phép trước ngày 01/9/2017Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
62515/QĐ-BTNMT16/10/2017Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcBộ Tài nguyên và Môi trường
 
738/2017/TT-BTNMT16/10/2017Thông tư quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnBộ Tài nguyên và Môi trường
 
836/2017/TT-BTNMT06/10/2017Thông tư Ban hành quy định kỹ thuật đánh giá, dự báo tải nguyên nước bằng mô hình dòng chảyBộ Tài nguyên và Môi trường
 
92311/QĐ-BTNMT28/09/2017Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
1029/2017/TT-BTNMT11/09/2017Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
111918/QĐ-BTNMT09/08/2017Quyết định  v/v điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
 
121538/QĐ-UBND06/07/2017Quyết định v/v công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
1327/CT-TTg29/06/2017Chỉ thị về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mạiChính phủ
 
14643/QĐ-TTg11/05/2017QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030Chính phủ
 
15628/QĐ-TTg10/05/2017Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030Chính phủ
 
16626/QĐ-TTg10/05/2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHU BẢO TỒN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Chính phủ
 
17622/QĐ-TTg10/05/2017Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vữngChính phủ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa