VĂN BẢN MỚI
Số: 32/2018/TT-BTNMT 
Ngày: (26/12/2018)

Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Xem chi tiết >>
 
 
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 910633
Số lượt đang online: 4