duanvilg - Tài liệu
 
446​Công khai thông tin DA VILG_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại Dự án VILGTiếp nhận kiến nghịCơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại Dự án VILG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các ý kiến, khiếu nại liên quan đến việc triển khai Dự án VILG:
​ Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người dân về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông tin đất đai của hộ gia đình, cá nhân đều được tiếp nhận và giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. Người dân có thể gửi bất kì câu hỏi nào đến các cơ quan chức năng để được giải đáp. Ngoài ra, họ không phải trả bất kì loại phí nào liên quan đến thủ tục giải quyết khiếu nại, kể cả việc đưa các khiếu nại đó lên Tòa án.
    Người khiếu nại thực hiện khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.
    Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012 và các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.

Email tiếp nhận kiến nghị: khieunaivilgtayninh@gmail.com
Địa chỉ liên hệ: 606 Đường 30 tháng 4, Phường 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Mọi chi tiết liên hệ ông Đỗ Thanh Phước 0978405052, phụ trách tiếp nhận khiếu nại tranh chấp về Dự án VILG Tây Ninh.
5/12/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Công khai thông tin dự án VILGDân tộc thiểu số - Tài liệuQuyết định Công khai thông tin dự án VILG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh thuộc dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"Dân tộc thiểu số - Tài liệuQuyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh thuộc dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Về việc công khai thông tin Dự án VILGGiới thiệu dự ánVề việc công khai thông tin Dự án VILG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 13/01/2022, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMPD) dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh".
4/26/2022 8:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu các Chi nhánh tham gia thực hiện Dự án VILG, công khai thông tin về dự án tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cho người dân biết theo quy định tại quyết định số 120/QĐ-UBND.

Hình thức thông tin: Công khai tờ rơi và dán áp phích thông tin do Văn phòng Đăng ký tỉnh cung cấp.

Công khai thông tin DA VILG_Signed.pdf

Truyền thông Dân tộc thiểu số thuộc Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" trên địa bàn tỉnh Tây NinhGiới thiệu dự ánTruyền thông Dân tộc thiểu số thuộc Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Truyền thông Dân tộc thiểu số thuộc Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4/26/2022 8:00 AMNoĐã ban hành

​Thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" được Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 02/05/2020. Nhằm triển khai hiệu quả những nhiệm vụ theo Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý Dự án VILG Tây Ninh xây dựng Kế hoạch truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

KH truyền thông DTTS_Signed.pdf

Quyết định về việc thành lập nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện theo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh".Dân tộc thiểu số - Tài liệuQuyết định về việc thành lập nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện theo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh"./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Về việc rà soát, điều chỉnh Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"Dân tộc thiểu số - Tài liệuVề việc rà soát, điều chỉnh Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê việc Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"Dân tộc thiểu số - Tài liệuQuyết định về việc phê việc Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Tây Ninh”Giới thiệu dự ánDự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 8:00 AMNoĐã ban hành

Nội dung dự án Gioi thiệu tổng qua DA.docx

Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013(None)Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2013
11/8/2021 4:39 PMNoĐã ban hành

 

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công việc trong tháng 2 như sau:
 
Khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 đã được UBND TP giao tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 5-1-2013; Chương trình công tác của UBND TP năm 2013; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phát huy tối đa lợi thế của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tiễn và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm rõ ràng nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu với các nhiệm vụ kế hoạch 2013 của đơn vị;
 
Triển khai tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa cuối năm sôi nổi, phong phú; tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ cho bà con ngoại thành, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tốt công tác chăm lo cho diện chính sách và người nghèo, để tất cả người dân đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm;
 
Tập trung tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân TP mua sắm Tết; đảm bảo ổn định giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa trên địa bàn TP từ nay đến sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; tăng cường công tác quản lý thị trường chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mua gom các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống siêu thị để bán ra ngoài thị trường với gái cao hơn, gây thiệt hại cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường;
 
Đảm bảo chiếu sáng công cộng và trang trí trực quan trên các tuyến đường; tập trung nạo vét và khai thông cống rãnh theo phân cấp quản lý, không để xẩy ra tình trạng ngập úng do các nguyên nhân chủ quan trong dịp Têt cổ truyền; đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, viễn thông đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết; có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, dự trữ thuốc, các phương tiện, trang bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết;
 
Tập trung công tác đảm bảo trật tự an tòan giao thông trong dịp Tết, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất cả số vụ, số người bị chết và bị thương; tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tê nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm hình sự, góp phần giữ ổn định chính trị; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác PCCC, có kế hoạch kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn PCCC; tập trung trong công tác phòng chống triều cướng, chống ngập nước nội thị; phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân TP đón Tết vui tươi, phấn khởi;
 
Tổ chức tổng kết ngành, đơn vị chu đáo, tiết kiệm, thực chất, việc khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, khuyến khích, động viên để tạo động lực làm việc tốt trong năm sau; phân công cán bộ lãnh đạo trực tại trụ sở trong các ngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo theo quy định;
 
Ngay sau nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa sản xuất kinh doanh, công tác, học tập… trở lại hoạt động bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2013; phê phán, kiểm điểm nghiêm khắc việc nghỉ Tết kéo dài, không đảm bảo biên chế và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị; sơ kết tình hình chăm lo Tết và tích cực thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2013;
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận – huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 của năm 2013 ở cả 3 cấp, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

 

 

Lã Nguyên                  

dự án VILG